Aktuality

Na co se připravit u dohod o provedení práce? Od 1.7.2024 přichází totiž první změny. (č.1165)

23.04.2024

V loňském roce jsme informovali o plánovaných změnách v oblasti dohod o provedení práce (DPP), které měly nabýt účinnosti nejprve od 1.1.2024, následně až od 1. 7. 2024. Změny však byly velmi komplikované a současně existovalo riziko, že by v praxi byly v podstatě neproveditelné.

Na základě připomínek odborné veřejnosti byl Poslaneckou sněmovnou schválen kompromisní návrh. Nový režim by měl spočívat na následujících principech:

Od 1.7.2024 mají zaměstnavatelé povinnost každý měsíc oznámit DPP na ČSSZ, a to do 20. dne následujícího měsíce. Odvody zdravotního a sociálního pojištění i daně se však do konce roku 2024 u DPP nemění.

Od 1.1.2025 se u DPP mění:

• Zaměstnanec si může v každém měsíci stanovit, která z uzavřených DPP bude tzv. oznamovaná dohoda (hlavní), u které by zůstal limit pro sociální a zdravotní pojištění v zásadě v současné výši, tj. 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 se jedná o 10 500 Kč).
• Zaměstnavatel, který elektronicky oznámí České správě sociálního zabezpečení „hlavní“ dohodu, si může jednoduše online ověřit, že takovou dohodu neoznámil jiný zaměstnavatel dříve. Vyšší limit (tj. 25 % průměrné mzdy pro daný rok) by byl u toho zaměstnavatele, který dohodu oznámil jako první.
• U všech ostatních DPP bude poté limit pro odvody pojistného ve výši 4 000 Kč.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?