Aktuality

Nárok na kompenzační bonus mají nově i osoby v úpadku, osoby v pečovatelských službách a pěstouni (č. 999)

01.03.2021

Nově mohou o kompenzační bonus žádat i osoby, které jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo v oddlužení) a dále dobrovolníci pracující v pečovatelských službách, anebo osoby vykonávající pěstounskou péči (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Orgány Finanční správy ČR mohou vyřizovat žádosti o kompenzační bonus osob v úpadku a dalších žadatelů podle podmínek stanovených v zákoně od 24. 2. 2021. V uvedených případech je posledním dnem pro podání žádosti o kompenzační bonus 26. 4. 2021, žádost o kompenzační bonus lze podat za všechna bonusová období (v rozmezí od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021) nebo za jednotlivé kalendářní dny spadající do těchto bonusových období.

Více informací naleznete na webových stránkách Finanční správy .

Poradci KODAP jsou tu pro vás.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?