Aktuality

Nejbližší termín pro oznamování přeshraničních uspořádání podle DAC 6 je 30. 1. 2021 (č. 983)

13.01.2021

Upozorňujeme na blížící se termíny oznamování přeshraničních uspořádání podle Směrnice EU – DAC 6. Tato směrnice zavádí povinnost oznámit správci daně určitá přeshraniční uspořádání pro následnou automatizovanou mezinárodní výměnu informací o uspořádáních, jejichž hlavním důvodem (nebo jedním z hlavních důvodů) je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného daňového práva.

Uspořádání, k nimž byl první krok učiněn od 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020, je třeba oznámit Specializovanému finančnímu úřadu do 30. 1. 2021. Uspořádání, k nimž byl první krok učiněn od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020, je třeba oznámit Specializovanému finančnímu úřadu do 28. 2. 2021.

Formulář pro oznámení je dostupný zde . Informace k implementaci DAC 6 jsme zveřejnili též v září 2020 a v prosinci 2020.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?