Aktuality

Nejvyšší správní soud nově k počítání lhůt při doručování do datové schránky (č. 1070)

03.06.2022

Dodá-li finanční úřad písemnost do datové schránky a zpráva není přečtena (stažena), dojde k doručení písemnosti 10. den po jejím dodání (tzv. fiktivní doručení). Doposud však nebylo postaveno najisto, jak je to s datem doručení, připadne-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek. Finanční úřady totiž charakter 10. dne fiktivního doručení nezohledňovaly, za den doručení považovaly i sobotu, neděli i svátek.

V rozsudku ze dne 26. 5. 2022 shrnul rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, že doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval pro doručení fikcí je nutno počítat tak, že připadne-li poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den.

Toto rozhodnutí se v praxi dotkne zásadním způsobem doručování všech typů rozhodnutí správce daně, například i výzev spojených s podáním kontrolního hlášení.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?