Aktuality

Nezapomeňte na oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí! č. (1044)

20.12.2021

Plátci, kteří vyplácejí v roce 2021 osvobozené příjmy nebo v souladu s mezinárodní smlouvou nezdaněné příjmy do zahraničí, by neměli zapomenout na povinnost oznámit tyto příjmy do konce ledna 2022. Povinnost oznámení se totiž vztahuje nejen na příjmy, z nichž byla reálně sražena daň, ale i na příjmy, které jsou od daně osvobozeny (např. za splnění zákonných podmínek podíly na zisku) nebo které nejsou v souladu s mezinárodní smlouvou v ČR vůbec zdaněny (např. úroky z přijatých úvěrů a zápůjček).

Pokud však hodnota vyplaceného druhu osvobozeného nebo nezdaněného příjmu v roce 2021 (např. úroků, podílů na zisku nebo licenčních poplatků zvlášť) za kalendářní měsíc nepřesáhne výši 300 000 Kč, nemusí se tyto příjmy vůbec oznamovat.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?