Aktuality

Nezapomeňte na oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí za rok 2022! (č. 1102)

24.01.2023

Plátci, kteří vypláceli v roce 2022 osvobozené příjmy nebo v souladu s mezinárodní smlouvou nezdaněné příjmy do zahraničí, by neměli zapomenout na povinnost oznámit tyto příjmy za rok 2022 do konce ledna 2023. Povinnost oznámení se totiž vztahuje nejen na příjmy, z nichž byla reálně sražena daň, ale i na příjmy, které jsou od daně osvobozeny (např. za splnění zákonných podmínek podíly na zisku) nebo které nejsou v souladu s mezinárodní smlouvou v ČR vůbec zdaněny (např. úroky z přijatých úvěrů a zápůjček).

Pokud však hodnota vyplaceného druhu osvobozeného nebo nezdaněného příjmu v roce 2022 (např. úroků, podílů na zisku nebo licenčních poplatků zvlášť) za kalendářní měsíc nepřesáhla výši 300 000 Kč, nemusí se tyto příjmy vůbec oznamovat.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?