Aktuality

Nezapomeňte oznámit osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč! Termín se již blíží. (č. 1111)

07.04.2023

Od roku 2015 mají fyzické osoby povinnost oznámit FÚ ve lhůtě pro podání daňového přiznání každý jednotlivý osvobozený příjem nad 5 mil Kč. Osvobozené příjmy získané v roce 2022 je tak nutné oznámit v závislosti na formě a povinnosti podání daňového přiznání do 3. dubna, 2. května nebo 3. července 2023. Pokud osoba inkasovala v roce 2022 osvobozený příjem nad 5 mil. Kč a současně přiznání k dani z příjmu nemá povinnost podat nebo podá přiznání do termínu 3. dubna 2023, je termínem pro podání oznámení 3. duben 2023. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku významných sankcí.

Pokud si nejste jisti, zda se na vás povinnost oznámit osvobozené příjmy vztahuje, doporučujeme podat přiznání až v termínu 2.5.2023 elektronicky (datovou schránkou, přes portál „Mojedaně“ apod.) nebo prostřednictvím plné moci daňového poradce do 3.7.2023 a využít času navíc k prověření konkrétní situace.

Obraťte se na poradce KODAP, rádi vám s posouzením pomohou.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?