Aktuality

Nezapomeňte uhradit poslední zálohu na daň z příjmů v roce 2022! (č. 1095)

14.12.2022

Záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 4. čtvrtletí, resp. 2. pololetí roku 2022 je splatná dne 15.12.2022, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti. Tato záloha je splatná v běžném režimu, tj. nedochází k jejímu prominutí nebo jiné formě odkladu povinnosti.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z důvodu významného zvýšení cen energií, nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2022 apod.) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?