Aktuality

Nezapomeňte uhradit poslední zálohu na daň z příjmů v roce 2023! (č.1144)

08.12.2023

Zálohu na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob splatnou ve 4. čtvrtletí, resp. 2. pololetí, roku 2023 je třeba uhradit do dne 15.12.2023, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z důvodu významného zvýšení cen energií, nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2023 apod.) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?