Aktuality

Nezapomeňte včas uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí! (č. 1040)

06.12.2021

Druhá splátka daně z nemovitých věcí je splatná již v úterý 30. listopadu 2021. Tento termín se týká všech poplatníků, u nichž je daň z nemovitých věcí na rok 2021 vyšší než 5 000 Kč a současně nebyla celá daň uhrazena jednou částkou do 31. května 2021.

Pokud by se poplatník dostal do situace, kdy není schopen vzhledem k zhoršené ekonomické situaci tuto druhou splátku daně uhradit do uvedeného termínu, může požádat finanční úřad o posečkání s úhradou této částky nebo o rozložení úhrady daně na splátky. Správní poplatek za podání žádosti je 400 Kč.

Poradci KODAP jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Obracejte se na ně s důvěrou.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?