Aktuality

Nezapomeňte včas uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí! (č.1141)

21.11.2023

Druhá splátka daně z nemovitých věcí je splatná již 30. listopadu 2023. Tento termín se týká všech poplatníků, u nichž je daň z nemovitých věcí na rok 2023 vyšší než 5 000 Kč a současně nebyla celá daň zaplacena najednou do 31. května 2023.

Pokud by se poplatník dostal do situace, kdy není schopen vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci uhradit do tohoto termínu celou splátku, může požádat finanční úřad o posečkání s úhradou této částky nebo o rozložení úhrady na splátky.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?