Aktuality

Nezapomeňte včas uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí! (č. 1092)

02.12.2022

Druhá splátka daně z nemovitých věcí je splatná již 30. listopadu 2022, tj. již příští středu. Tento termín se týká všech poplatníků, u nichž je daň z nemovitých věcí na rok 2022 vyšší než 5 000 Kč a současně nebyla celá daň zaplacena najednou do 31. května 2022.

Pokud by se poplatník dostal do situace, kdy není schopen vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci uhradit do tohoto termínu celou splátku, může požádat finanční úřad o posečkání s úhradou této částky nebo o rozložení úhrady na splátky.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?