Aktuality

Ochrana spotřebitele před umělým navyšováním cen (č. 1113)

13.04.2023

Jednou z novinek, které v právu přináší rok 2023, je i zvýšená ochrana spotřebitele proti umělému navyšování cen výrobků.

Pro podnikatele to v praxi znamená povinnost uvádět u výrobku, který je ve slevě, tzv. referenční cenu výrobku.

Referenční cena výrobku je nejnižší cena, za kterou byl výrobek za 30 dnů před jeho uvedením do slevy, nabízen. Je-li výrobek v prodeji kratší dobu než 30 dnů, pak je referenční cenou nejnižší cena, za kterou byl výrobek prodáván od okamžiku jeho uvedení do prodeje až do doby, než byl zlevněn.

Uvedené však neplatí pro zboží podléhající rychlé zkáze a pro věrnostní programy, které podnikatel nabízí svým věrným zákazníkům.

V případě zájmu o bližší informace či právní konzultace v této oblasti Vám budeme rádi k dispozici prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o.

E-servis KODAP,

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?