Aktuality

Nová sleva na dani z příjmů z titulu zastavených exekucí (č. 1031)

29.09.2021

U dlouhotrvajících neúspěšných exekucí pohledávek do 1.500 Kč nově podle novely exekučního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.) budou věřitelé vyzýváni ke složení zálohy na náklady exekuce. Nebude-li záloha složena, pak exekutor takovou exekuci zastaví.
U takto zastavených exekucí náleží věřiteli náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky, resp. jistiny, tj. částky bez příslušenství (úroků) a náhrady nákladů. Tato náhrada bude poskytnuta formou slevy na dani z příjmů.
Od roku 2023 budou obdobně zastavovány i neúspěšné exekuce s původním dluhem nad 1.500 Kč.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?