Aktuality

Nové sankce u evidence skutečných majitelů (č. 1013)

21.04.2021

Od 1. 6. 2021 dochází k významným změnám v právní úpravě evidence skutečných majitelů, která byla do českého právního řádu zavedena v roce 2017. Účinnosti totiž nabude nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Podstatnou změnou oproti dosavadní právní úpravě je zavedení přímých sankcí za nesplnění povinností stanovených zákonem, především pak při nezapsání žádného skutečného majitele do evidence. Právnické osobě či svěřenskému fondu může být v takovém případě uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.

Citelným následkem nezapsání skutečného majitele u obchodních korporací je pak např. zákaz vyplacení podílu na zisku tomuto skutečnému majiteli či vyloučení jeho hlasovacího práva na valné hromadě.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?