Aktuality

Nový kompenzační bonus OSVČ, společníků malých s.r.o. a „dohodářů“ za měsíc duben (č. 1010)

08.04.2021

Kompenzační bonus je od 1. 2. 2021 poskytován podle nové právní úpravy. Od 1. 4. 2021 je tento nový bonus poskytován jen tehdy, je-li jeho vyplácení umožněno nařízením vlády. Právě to umožňuje nově vydané nařízení vlády za období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Žádosti lze podávat již nyní, nicméně žádat lze až do 1. 7. 2021.

Nárok na bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Výše nového kompenzačního bonusu je 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. U „dohodářů“ činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den. Stejná výše (tj. 500 Kč) náleží OSVČ a společníkům malých s.r.o. v případě nařízené karantény či izolace.

Podrobné informace jsou dostupné zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?