Aktuality

NSS: Osvobození licenčních poplatků bude přísnější (č.1160)

26.03.2024

Nejvyšší správní soud (NSS) nedávno rozhodoval ve věci osvobození od daně z příjmů u licenčních poplatků plynoucích do zahraničí. Finanční úřad zamítl žádost britského poplatníka o osvobození příjmů z licenčních poplatků od spojené osoby, neboť podle jeho názoru nesplnil podmínky skutečného vlastnictví příjmů. Britská společnost získala od spojených osob k dispozici licenci, kterou následně poskytla české společnosti jako sublicenci. Následně měla na základě koncernové dohody povinnost odvést většinu příjmů z licenčních poplatků právě těmto spřízněným společnostem.

Nejvyšší správní soud závěry finančního úřadu podpořil a v souladu s judikaturou SDEU potvrdil, že tato společnost není skutečným vlastníkem příjmů, neboť neměla možnost volně nakládat s příjmy z licenčních poplatků.

Tento rozsudek má podle našeho názoru významné důsledky pro obchodní praxi a oblast mezinárodního zdanění.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?