Aktuality

NSS: Více času pro dodatečné přiznání na daň nižší? (č. 1043)

14.12.2021

Pro případ podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší zaujal Nejvyšší správní soud (NSS) v minulosti názor, že lhůta pro jeho podání není bezbřehá, nýbrž je nutné podání učinit do konce zákonem stanovené subjektivní lhůty, tj. do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že je dodatečné daňové přiznání oprávněn podat.

Tento závěr však nedávno zpochybnil druhý senát NSS ve svém usnesení ze dne 30.11.2021, čj. 2 Afs 363/2019-39. V odůvodnění je uvedeno, že podle názoru druhého senátu je jediným časovým omezením práva podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší objektivní lhůta spojená se lhůtou pro stanovení daně. Nikoli tedy měsíc od zjištění, ale, zjednodušeně řečeno, standardní tři roky od vyměření. Vzhledem k tomu, že se jedná o odklon od dosavadní judikatury, byla tato otázka postoupena k rozhodnutí rozšířenému senátu.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?