Aktuality

Opětovné prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů, tentokrát až do 31. 10. 2021 (č. 1028)

27.08.2021

Ministerstvo financí opět rozhodlo o prodloužení prominutí DPH při dodání v tuzemsku, pořízení z JČS a při dovozu ze třetích zemí vybraného zboží, zejména filtračních polomasek třídy alespoň FFP2, respirátorů i příslušenství k polomaskám a respirátorům, a to i na období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021. Plný text rozhodnutí byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 31/2021.

Původní rozhodnutí, která jsou tímto rozhodnutím prodlužována, jsou uveřejněna ve Finančním zpravodaji 16/2021 (viz e-servis 1006), ve Finančním zpravodaji 18/2021  (viz e-servis 1012), ve Finančním zpravodaji 23/2021 (viz e-servis 1021) a Finančním zpravodaji 25/2021 (viz e-servis 1024).

Opět připomínáme, že pokud plátce uvede na daňový doklad daň na výstupu, která je rozhodnutím MF prominuta, je povinen tuto daň přiznat (uvést do daňového přiznání) a současně příjemce tohoto zboží si nemůže odpočet uplatnit. Chybně přiznanou daň však lze opravit postupem podle § 43 ZDHP.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?