Aktuality

OSVČ nemá povinnost podávat přiznání datovou schránku, i když ji má ze zákona zřízenou (č. 1108)

07.04.2023

Od 1. 1. 2023 byly automaticky zřízeny datové schránky podnikajícím fyzickým osobám. Tato osoba má tak povinnost činit formulářová podání (např. podat daňové přiznání) elektronicky, a to tehdy, pokud se týkají alespoň částečně její podnikatelské činnosti.

Přestože byl v mediích a odborném tisku tomuto tématu věnován poměrně rozsáhlý prostor, dochází dle našich zkušeností i nadále k významným nejasnostem a obavám. Mnoho OSVČ totiž došlo na základě zveřejněných informací k závěru, že pokud jim byla zřízena datová schránka, musí být přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 touto datovou schránkou také podáno. Přitom povinností je „pouze“ podat přiznání elektronicky.

K podání daňového přiznání finančnímu úřadu elektronicky je totiž možné použít nejen datovou schránku, ale například i portál MOJE daně nebo stránku Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

Pokud máte v otázce podávání přiznání a povinností spojených s datovou schránkou jakékoli nejasnosti, kontaktujte poradce KODAP, jsou vám i nadále k dispozici.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?