Aktuality

Ozdravný vládní balíček přináší významné změny. Jak na vás dopadne? (č.1118)

22.05.2023

Vláda představila koncem minulého týdne tzv. ozdravný balíček, který by měl mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč. Celkem je navrhováno několik desítek změn daňových zákonů napříč všemi daněmi.

Z navrhovaných změn uvádíme jmenovitě alespoň některé:

• zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z dosavadních 19 % na 21 %, a to bez ohledu na výši příjmů (výnosů) nebo základu daně;
• omezení daňové uznatelnosti nákladů na pořízení osobních automobilů pro podnikatelské účely na 2 mil. Kč;
• sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % pouze do 36násobku průměrné mzdy (nyní do 48násobku), poté sazba 23 %;
• zrušení druhé snížené sazby a ponechání pouze dvou sazeb DPH – 21 % a 12 %;
• zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek současných sazeb;
• zvýšení pojistných odvodů pro OSVČ a zrušení výjimek v případě dohod o provedení práce.

V tuto chvíli je návrh předmětem připomínkového řízení a následně projde standardním legislativním procesem. Právní účinnost uvedených změn je plánována od 1. ledna 2024. Ozdravný balíček je dostupný zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?