Aktuality

Co nás čeká během Milostivého léta 2023 v daních a pojistném? (č.1117)

18.05.2023

V legislativním procesu jsou právě projednávány dva návrhy na odpuštění dluhů vůči některým veřejnoprávním institucím v rámci tzv. Milostivého léta. Návrhy v tuto chvíli počítají s tím, že dojde k:

• zániku nedoplatků na dani a příslušenství daně – týká se nedoplatků vzniklých do 30. 9. 2022, zaniká jednotlivý nedoplatek ve výši max. 200 Kč za podmínky, že součet nedoplatků u téhož správce daně nepřesáhne 1.000 Kč; odpuštění se týká fyzických i právnických osob;
• odpuštění nedoplatků na příslušenství daně – týká se pouze nedoplatků vzniklých do 30. 9. 2022, přičemž nedoplatek, se kterým příslušenství souvisí, bude uhrazen do 30. 11. 2023 (nebo ve splátkách i později); odpuštění se týká pouze fyzických osob;
• mimořádnému odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů – opět se týká nedoplatků vzniklých do 30. 9. 2022; odpuštění se týká fyzických i právnických osob.

Odpuštění i penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění je předmětem pozměňovacího návrhu. Upozorňujeme, že návrhy zatím neprošly celým legislativním procesem, a mohou tudíž ještě nastat změny. Danou oblast nadále pečlivě sledujeme a včas vás budeme informovat o konečném znění návrhů zákonů.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?