Aktuality

Paušální režim pro fyzické osoby v roce 2022 (č. 1045)

20.12.2021

Fyzické osoby, které mají zájem vstoupit do paušálního režimu v roce 2022, musejí podat oznámení o vstupu do desátého dne rozhodného zdaňovacího období. Pro rok 2022 musejí tedy poplatníci podat oznámení do pondělí 10. 1. 2022, přičemž poplatník se stává poplatníkem v paušálním režimu k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1.1.2022.

Výše zálohy poplatníka v paušálním režimu činí v roce 2022 měsíčně částku 5 994 Kč. Více k nové výši zálohy na paušální daň naleznete v informaci finanční správy. Připomínáme, že záloha za leden 2022 je splatná do 20. ledna 2022, a to jak pro poplatníky, kteří vstoupili nově do paušální ho režimu, tak i pro ty, kteří v něm pokračují.

Pokud již poplatník do režimu paušální daně vstoupil v roce 2021 a chtěl by v tomto režimu pokračovat, nemusí podniknout žádné kroky, automaticky v režimu paušální daně pokračuje i v roce 2022. Pokud již však poplatník nemá v roce 2022 o paušální režim zájem, musí podat oznámení o dobrovolném vystoupení, a to rovněž do 10. ledna 2022.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?