Aktuality

Pozor na odstávku datových schránek na přelomu roku! (č. 1098)

22.12.2022

Poslední letošní plánovaná výluka systému datových schránek proběhne dle zveřejněné informace od soboty 31.12.2022 do pondělí 2.1.2023 včetně. V této souvislosti upozorňujeme, že během uvedeného období nebude možné se do datové schránky přihlásit, a tedy nebude možné přijímat ani odesílat datové zprávy.

Pokud byste tedy měli poslední den lhůty pro podání na finanční úřad právě 2.1.2023, doporučujeme z důvodu opatrnosti v souvislosti s předchozím zveřejněním odstávky toto podání učinit raději již 30.12.2022. Případně pro podání činěné dne 2. 1. 2023 využijte jiné vhodné formy a cesty (např. u neformulářových podání listinnou formu s doručením osobně na FÚ či poštou).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?