PŘEHLED

Přehled sazeb DPH v Evropě

Evropské sazby DPH

Aktualizujeme zde pro vás sazby DPH v EU. Sazby DPH se při porovnání mezi jednotlivými státy Evropy velmi podstatně liší. Níže najdete tabulku s přehledem sazeb DPH v zemích EU a jejích mimoevropských správních územích.
Pomůžeme s vrácením DPH ze států EUzaregistrujeme a povedeme vaši zahraniční agendu DPH.

Stát Zkratka DPH Standardní(%) Snížená (%) Zvýšená (%)
Belgie BTW / TVA 21 6, 12
Bulharsko  DDS 20 9  –
Česká republika  DPH 21 10, 15  –
Dánsko  MOMS 25  –
Estonsko KMKR 22 9  –
Finsko ALV 24 10, 14  –
Francie TVA 20  2,1, 5,5, 10
Chorvatsko PDV 25 5, 13
Irsko  VAT 23 4,8, 9, 13,5  –
Island VASK 24 11  –
Itálie IVA 22 4, 5, 10  –
Kypr  FPA 19 3, 5, 9  –
Lichtenštejnsko  MwSt 7,7 3,7 , 2,5  –
Litva  PVM 21 5, 9  –
Lotyšsko PVN 21 12, 5  –
Lucembursko  MwSt 17 8, 14  –
Maďarsko  AFA 27 5, 18  –
Malta  VAT 18 5, 7, 12  –
Německo  USt 19 7  –
Nizozemsko BTW 21 9
Norsko MVA 25 12, 15  –
Polsko  PTU / VAT 23 5, 8  –
Portugalsko  IVA 23 6, 13
Rakousko  USt 20 10, 13  –
Rumunsko  TVA 19 5, 9  –
Řecko  FPA 24 13, 6  –
Slovensko DPH 20 10  –
Slovinsko  DDV 22 9,5 , 5  –
Španělsko  IVA 21 4, 10
Švédsko MOMS 25 6, 12  –
Švýcarsko MwSt 7,7 MW  –
Velká Británie  VAT 20 5  –
Tažením myší prohlédnete obsah

 

 

Porovnání základní sazby DPH ve vybraných státech (%)

Porovnání základní sazby DPH ve vybraných státech (%)

Aktuální změny sazeb v roce 2024

V Lucembursku se sazby DPH od 1.1.2024 vrací na původní úroveň (pro rok 2023 bylo sníženo o 1 %). Aktuálně platí sazby 17 % (základní sazba), 14 % (první snížená sazba) a 8 % (druhá snížená sazba).

Malta od 1.1.2024 zavádí novou sníženou sazbu 12 %. Tato sazba se dotkne vybraných typů služeb.

V Estonsku se pak základní sazba od roku 2024 zvyšuje z 20 na 22 %.

Finsko schválilo od 1.1.2024 přesuny některých druhů zboží a služeb v rámci základní a snížené sazby – ze sazby 10 na 14 % (knihy, ubytování, vstupenky na kulturní akce) a z 24 na 14 % (dětské pleny, tampony).

Odkazy na oficiální zdroje

Webové stránky daňových správ členských států EU:

Belgie – finanzen.belgium.be
Bulharsko – old.nra.bg
Dánsko – skat.dk
Finsko – vero.fi
Francie- economie.gouv.fr
Chorvatsko – porezna-uprava.hr
Irsko – revenue.ie
Itálie – finanze.it
Lucembursko – aed.public.lu
Německo – bzst.de
Nizozemsko – belastingdienst.nl
Portugalsko – portaldasfinancas.gov.pt
Rakousko – bmf.gv.at
Rumunsko – mfinante.ro
Řecko – gsis.gr
Španělsko – sede.agenciatributaria.gob.es
Švédsko – skatteverket.se

Praktické rady pro podnikatele

Mezinárodní zdanění je velmi komplexní problematika. Oblast DPH v EU je z velké části harmonizována příslušnými evropskými směrnicemi, nicméně každá země stanoví svoje sazby DPH, které je nutné individuálně aplikovat.

Při přeshraničním obchodu je z hlediska DPH důležité tzv. místo plnění. To určuje, ve kterém státě se musí z daného plnění DPH odvést. Základním principem je zdanění v zemi spotřeby. Existuje však celá řada výjimek, kdy se místo plnění z hlediska DPH stanoví jinak.

Velké rozdíly jsou ve zdanění při dodání zboží nebo v případě poskytnutí služeb. Navíc jsou případy, kdy jsou plnění od DPH zcela osvobozena nebo je aplikován režim přenesení daňové povinnosti, kdy daň vypořádá zákazník. Vzhledem k nepřebernému množství typů transakcí nelze dát univerzální návod a jednotlivé případy je nutné individuálně posoudit.

Naše služby se specializují nejen na posouzení různých transakcí z pohledu DPH, ale především na následné efektivní řešení registrace k DPH v jiných státech EU (https://kodap.cz/sluzby/registrace-k-dph-v-eu/) a zpracování související daňové agendy v dotčených státech.

Časté dotazy o DPH

Proč se v jednotlivých státech EU sazby DPH liší?

V EU platí harmonizovaný systém v oblasti DPH. Ten stanovuje základní pravidla, nicméně v mnoha oblastech je jednotlivým státům ponechána volnost. Směrnice stanovuje, že každý stát musí mít stanovenou základní sazbu DPH a to minimálně ve výši 15 %. Dále každý stát může stanovit až dvě snížené sazby v minimální výši 5 %, které lze stanovit jen na vybrané druhy zboží a služeb. Existují pak ještě další výjimky, kdy může být sazba nižší nebo dokonce nulová.

Lze jednoduše určit, které zboží spadá do jednotlivých sazeb DPH v různých státech EU?

Evropská směrnice o DPH sice stanoví, které zboží a služby mohou podléhat sníženým sazbám DPH. Zda a do jaké sazby jsou ale v daném státě zařazeny vždy záleží na místní právní úpravě. V zásadě je tak vždy nutné zkoumat podmínky toho kterého státu. Správné zařazení zboží či služeb do příslušné sazby DPH tak zpravidla není úplně jednoduchá záležitost.

Podrobnější informace o sazbách

Daň z přidané hodnoty patří mezi tzv. nepřímé daně a tvoří jeden z nejzásadnějších příjmů státních rozpočtů jednotlivých států. Protože je DPH zahrnutá do cen většiny výrobků a služeb, ovlivňuje běžný život všech spotřebitelů. Změny sazeb DPH jsou tak bedlivě sledovány laickou i odbornou veřejností.

Vždy je stanovena jedna základní sazba daně, kterou plátci DPH obecně uplatňují na svá zdanitelná plnění. V mnoha případech místní zákony o DPH stanovují výjimky, kdy se na vybrané druhy zboží a služeb stanovují snížené sazby DPH v různých úrovních. Toto snížení má zpravidla sociální důvody pro zvýhodnění nezbytných či základních druhů zboží a služeb lidem s nižšími příjmy. Mimoto se jedná o podporu spotřeby zboží a služeb, které mají pozitivní zdravotní nebo environmentální dopady.

Odkazy na další relevantní stránky

Vrácení DPH ze států EU: https://www.vraceni-dph.cz/cs/

DPH – pravidla a sazby: základní, zvláštní a snížené sazby: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_cs.htm

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?