NEWSLETTER ODEBÍRAT
PŘEHLED

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Aktuální přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Aktuální přehled smluv o zamezení dvojího zdanění vám umožní rychlou orientaci. Zjistíte, zdali je s příslušným státem smlouva uzavřena, od kdy je účinná, pod jakým číslem byla zveřejněna a jaké k ní byly vydány metodické pokyny. V tabulce můžete vyhledat také základní parametry mezinárodního dvojího zdanění, jako jsou časové testy pro vznik stálé provozovny a sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků. Nepřehlédněte případné důležité informace ve sloupci „poznámka“.
Upozorňujeme, že tato tabulka nemůže při řešení problémů mezinárodního zdanění nahradit důkladnou práci s textem smlouvy a konzultaci se specializovaným daňovým poradcem. Naše služby jsou vám k dispozici.

Upozornění k přehledu smluv o zamezení dvojího zdanění

Údaje přehledu smluv o zamezení dvojího zdanění jsou uspořádány tak, jak vyplývají přímo a pouze z jejich textu. Při sestavení přehledu nebyl zohledněn sporný názor Ministerstva financí, podle kterého v případě služeb může po šesti měsících vzniknout stálá provozovna bez pevného místa pro podnikání i podnikům, které do ČR přicházejí ze smluvních států, se kterými v čl. 5 smlouvy není pro tento případ sjednán žádný časový test.

V přehledu smluv jsou obsaženy standardní smlouvy o zamezení dvojího zdanění sjednané podle modelu OECD nebo OSN. Zahrnuty v přehledu nejsou:

  • smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací,
  • smlouvy v oblasti mezinárodní přepravy, které obsahují ujednání s daňovým přesahem,
  • smlouvy týkající se směrnic EU. Jde m.j. o smlouvy o zdaňování příjmů z úspor – např. s ostrovy Mann, Jersey a Guernsey (49/2008 Sb.m.s., 50/2008 Sb.m.s., 51/2008 Sb.m.s.)

Další mezinárodní smlouvy, upravující zvláštní daňový režim diplomatů, vojsk apod.

Stát Platnost od Vyhlášeno pod č. Související opatření, úlevy a sdělení Lhůta pro vznik stálé provozovny

Stavby a montáže

Lhůta pro vznik stálé provozovny

Služby

Max. sazba ve státě zdroje dividendy Max. sazba ve státě zdroje úroky Max. sazba ve státě zdroje licenční poplatky Poznámky
Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb. FZ 12/1996 9/12 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
Arménie 15. 7. 2009 86/2009 S. m.s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 5 % kulturní, 10 % prům.
Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. FZ 2/1996 nad 12 měsíců 6/12* a) V Austrálii nepřesáhne-li 5% hrub. div.,
jinak 15%.
b) V ČR 5% při pod. od 20%,  jinak 15%
10 % 10 % * Čas. test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu
Ázerbájdžán 16.6.2006 74/2006 Sb.m.s. FZ 1/2/2007 nad 9 měsíců 6/12 8 % 10 % 10 %
Bahrajn 10.4.2012 59/2012 Sb.m.n. nad 6 měsíců 6/12 5 % 10 % účinné od 1.1.2013
Barbados 6.6.2012 69/2012 Sb. nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 5 % kulturní,   10% průmyslové účinné od 1.1.2013
Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb. FZ 4/2001, FZ 9-10/2003,  FZ 6-7/2007, FZ 4/2015, 127/2003 Sb., Protokol 17/2015 Sb. nad 12 měsíců 9/15 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 5 % prům. 0 % kulturní
Belize 14.9.2017 62/2017 Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech FZ 8/2017
Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb. FZ 5/1998, FZ 11/1998, red. oprava 74/1998 Sb.
Protokol 99/2011 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 5 % 5%
Bosna a Hercegovina 12. 5. 2010 58/2010 Sb. nad 12 měsíců 6/12 5 % 10 %
Botswanská republika 26.11.2020 49/2020 nad 6 měsíců 6/12 5 % 7,5 % 7,5 %
Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb. nad 6 měsíců x 15 % 15 %, příp. 10 % 15 %, 25 % ochr. známky dle dodat. protokolu,  jsou zdrojem lic. popl. též technické služby
Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Cookovy ostrovy 10.5.2016 34/2016 sb. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech účinná od 1.1.2017
Čína 4.5.2011 65/2011 Sb.  FZ 5/2011 nad 12 měsíců  9 / 12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 7,5% 10 %
Dánsko 17.12.2012 14/2013 Sb.  FZ 3/2013 nad 12 měsíců 6/12 0 % při podílu min. 10 %, 0 % pokud je skut.  vlastn. penzijní fond, jinak 15 % 10 % Účinné od 1.1.2013
Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb. FZ 1/1996 6/12 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 15 % 15 %
Estonsko 26.5.1995 184/1995 Sb., red. opr. č. 17/2004 Sb.m.s., Sděl. MF 43646/2014
/15-1
FZ 12/2/1995
FZ 3/2014
nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Etiopie 30.5.2008 54/2008 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 % čl. 13 – zd. zisků z přev. akcií/podílů dle sídla spol. spec. úprava prod. zboží v čl. 7.
Filipíny 23.9.2003 132/2003 Sb.m.s. FZ 11/2004 nad 6 měsíců 6/12 10% při pod. min. 10%, jinak 15% 10 % 15 % kulturní, 10 % ostatní
Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. FZ 2/1998, FZ 1/2005 nad 12 měsíců 12/18 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 1 % fin. pronájem, 5 % užití mov. věcí, 10% průmyslové, 0% kulturní
Francie 1.7.2005 79/2005 Sb.m.s. FZ 12/1/2005 FZ 11-12/2006 nad 12 měsíců 9/15 0 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 0 % kulturní, 5 % užití mov.věcí, 10 % průmyslové Účinnost od 1.1.2006
Ghana 11.8.2020 38/2020 Sb.m.s. nad 9 měsíců 6/12 6 % 10 % 8 % (včetně plateb za služby) Účinnost od 1.1.2021
Gruzie 4.5.2007 40/2007 Sb.m.s. FZ 8-9/2007 FZ 3/2010 nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 8 % 0 %, kulturní, 5 % užití mov. věcí, 10% průmyslové
Hongkong 24.1.2012 49/2012 Sdělení č. 49/2012 Sb. nad 6 měsíců 6/12 5 % 10% Účinné od 1.1.2013
Chile 21.12.2016 5/2017 nad 183 dnů 183 dnů/12 měsíců 15 % 4 % ze zápůjček nebo úvěrů od bank a poj., nrdpojených podniků uskutečňujících finanční činnosti, jinak 15 % do 31.12.2018 a od 1.1.2019 jinak 10 % 5 % průmyslové, obchodní či vědecké, 10 % ostatní Účinné od 1.1.2017
Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s. FZ 6/2000, 3/2001
Protokol č. 82/2012 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 5 % 10 %
Indie 27.9.1999 301/1999 Sb. FZ 7-8/2000 nad 6 měsíců x 10 % 10 % 10%, vč. technických služeb
Indonésie 26.1.1996 67/1996 Sb. FZ 4-5/1999 FZ 4/2010 nad 6 měsíců 3/12 10 % při podílu min. 20 %, jinak 15 % 12,5 % 12,5 %
Írán 4.8.2016 47/2016 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 5 % 5 % 8 %
Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb. FZ 5/1998 FZ 4/2009 FZ 2/2012 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Itálie 26.6.1994 17/1985 Sb. FZ 4-5/1987, FZ 12/1997, FZ 4-5/1999, FZ 1/1/2003 FZ 6/2010 nad 12 měsíců x 15 % 5 %, 0 kulturní
Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. FZ 1/1995, FZ 4/1995 nad 12 měsíců 6/12* 5 % při podílu min. 15 %, jinak 15 % 10 % 5 % * Čas. test musí být naplněn u stejného nebo souv. projektu
Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb. FZ 5/1980 FZ 3/2012 FZ 4/2014 nad 12 měsíců x 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %, 0 % kulturní specifická definice daňového rezidenta – FO
JAR (Jihoafr. republika) 3.12.1997 7/1998 Sb. FZ 3/1999 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Kanada 28.5.2002 83/2002 Sb.m.s. FZ 11-12/2002 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Katar 25.10.2022 45/2022 Sb. m.s. nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 10 % 10 %
Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s. FZ 4-5/2000 FZ 4/2009 Protokol č. 43/2016 Sb. nad 12 měsíců nad 12 měsíců* 10 % 10 % 10 % * čas. test musí být naplněn u stejného nebo souv. projektu
Kolumbie 6.5.2015 39/2015 Sb. m. s.  FZ 5/2016 nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 % Účinné od 1.1.2016
Korejská republika (jižní) 3.3.1995 124/1995 Sb. FZ 10/1995 nad 9 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 10 % 10 %, 0% kulturní
Korejská LDR (severní) 7.12.2005 3/2006 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Kuvajt 3.3.2004 48/2004 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 dle zákonů státu zdroje příjmu 10 % 5%
Kypr

od r. 2010

26.11.2009 120/2009 Sb. m. s.  FZ 4/2010 nad 6 měsíců 6/12 0 % při podílu do 10 % drženého alespoň 1 rok, jinak 5% 0 % x
Kyrgyzská republika 30.11.2020 50/2020 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 15%, jinak 10 % 5 % 10 %
Libanon 24.1.2000 30/2000 Sb.m.s. nad 12 měsíců 9/12 5 % 5 %, 0 % kulturní
Lichtenštejnsko 22.12.2015 8/2016 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 0 % při podílu min. 10 % drženého alespoň jeden rok, jinak 15 % 10 % Účinnost od 1.1.2016
Litva 8.8.1995 230/1995 Sb. FZ 12/2/1995, FZ 12/1997 nad 9 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb. FZ 9/1995, FZ 5/1996 nad 9 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Lucembursko 31.7.2014 51/2014 Sb. FZ 10-11/1993 nad 12 měsíců 6/12 0% při podílu min. 10% drženého alespoň 1 rok, jinak 10% 10%
Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. FZ 1/1995 nad 12 měsíců 6/12* 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu
Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb.m.s. FZ 9-10/2002 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb. FZ 4-5/1999 nad 12 měsíců x 10 % 12 % 12 %, 10 % technické služby Tech. služby upraveny samostatně v čl. 13
Malta 6.6.1997 164/1997 Sb. FZ 11/1997 nad 9 měsíců 6/12 5 % 5 % U výplaty dividend specifická úprava
Maroko 18.7.2006 83/2006 Sb.m.s. FZ 1/2007 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s. FU 2-3/2004 FU 8-9/2007 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Moldávie 26.4.2000 88/2000 Sb.m.s. Protokol 97/2005 nad 12 měsíců 3/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb. FZ 2/1999 nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. FZ 3-4/1984, 7-8/2004, 11/2004 nad 12 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 %
Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb. red. oprava 371/1999 Sb. nad 3 měsíce x 12,5 % při pod. min. 10 %, jinak 15 % 15 % 15 %
Nizozemí 5.11.1974 138/1974 Sb. FZ 5/1980, FZ 9/1997, FZ 1/1998, FZ 7-8/1999, prot. č. 112/1997 Sb.; Prot. č. 58/2013 Sb. nad 12 měsíců x 0 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 5 %
Norsko od r. 2006 9.9.2005 121/2005 Sb.m.s. FZ 12/1/2005 nad 6 měsíců 6/12 0 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 0 % kulturní, 5 % užití movitých věcí, 10 % průmyslové čl. 9 odst. 2 – nestandardní dispozitivní úprava
Nový Zéland 29.8.2008 75/2008 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 15% 10% 10%
Pákistán 30.10.2015 58/2015 Sb. nad 6 měsíců 6/12 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10% 10%
Panama 25.2.2013 91/2013 Sb. m. s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 5 % u bank, 10 % ostatní 10 % Účinná od 1.1.2014
Polsko od
r. 2013
11.6.2012 102/2012 Sb.  FZ 3/2013 nad 12 měsíců 6/12 5 % 5 % 10 %
Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb. FZ 3/1999 nad 12 měsíců x 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb.m.s. FZ 6-7/2007, red. oprava 39/2007 Sb.m.s.
Protokol č. 100/2012 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 0 při podílu min. 10 %, jinak 10 % 5 %
Rumunsko 10.8.1994 180/1994 Sb. FZ 12-1/1994 nad 9 měsíců 9/12* 10 % 7 % 10 % * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu
Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb. FZ 12/1998, 1-2/1999 Protokol č. 56/2009 Sb.m.s nad 12 měsíců  6/12 10 % 10 %
Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. FZ 11-12/1989 nad 9 měsíců x podle vnitrostátní úpravy 10 % 10 %, 0 % kulturní
San Marino 19.7.2022 27/2022 Sb. m.s. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10% 10 %
Saudská Arábie 1. 5. 2013 42/2013 Sb.  FZ 2/2014 nad 6 měsíců 6/12 5 % 10 % účinná od 1.1.2014
Singapur 21.8.1998 224/1998 Sb. FZ 1/2/1999

Protokol č. 64/2014 Sb.

nad 12 měsíců 6/12 5 % 0 % kulturní
5% průmyslové
10% patenty, ochr. známky
Sýrie 12. 11. 2009 115/2009 Sb. m. s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 12 %
Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb. FZ 7-8/2003
FZ 3/2014
nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 10 % LP ze Sovenska o 1.5.2006 osvobozeny dle směrnice Rady č. 2003/48/ES
Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb. FZ 10/1998 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
Spojené arabské emiráty 9.8.1997 276/1997 Sb. FZ 7-8/2004 Sdělení 122/2004 Sb. FZ 1-2-/2009 nad 12 měsíců 6/12 5 % 10 %
Srbsko a Černá Hora 27.6.2005 88/2005 Sb.m.s. FZ 1-2/2009 FZ 10/1/2005, Pokyn D-287,
Protokol 26/2011, Sdělení k pokynu č. D-287 (FZ 6/2017)
nad 12 měsíců 9/12 10 % 10 % 10 %, 5 % kulturní a vědecké Účinné od 1.1.2006
Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 FZ 5/1980 nad 183 dnů x 15 % 10 % 10 %, 0 % kulturní
Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. FZ 3/1982 nad 12 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 %, 0 kulturní mimo filmy a televizní filmy
Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. FZ 1/1981, 2/1998 nad 12 měsíců x 0 při podílu min. 25 %, jinak 10 % 5 %, 0 kulturní
Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. red. opr. č. 5/1997 Sb.
Protokol č. 99/2013 Sb.
FZ 12/1996, FZ 4/2/2005 nad 12 měsíců x 15%; 0 % při podílu min. 10% vlastně-ného min. 1 r.; 0% penz. fondy 10 % Spec. úprava lic. popl. dle závěrečného protokolu a sdělení FZ 12/1996 – 5 %
Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 5 % 7 % 10 %
Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb. FZ 1/1998 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 5 % kulturní, 10 % průmyslové, 15 % ostatní
Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. FZ 10/1995 nad 6 měsíců x 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 12 % 15 % průmyslové, 5 % kulturní + technické služby
Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s. FZ 4-5/2004 nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Turkmenistán 18.3.2016 23/2018 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 % Účinná od 1.1.2019
Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb. FZ 3/2000, FZ 4-5/2000, Protokol 12/2016 Sb. m. s. nad 12 měsíců 3/12 do 31.12.2015,

od 1.1.2016 6/12

5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
USA 23.12.1993 32/1994 Sb. FZ 11/1994, FZ 3/1996; red. oprava č. 370/1999 Sb. nad 12 měsíců 9/12* 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 10 % průmyslové, 0 % kulturní spec. úprava daň. rezidenta. *Čas. test musí být naplněn u stejného nebo souv. projektu
Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb.m.s. FZ 6/2001
Protokol č. 92/2012 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 10 %
od 1.1.2013 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 %
5 % 10 %
Velká Británie 20.12.1991 89/1992 Sb. FZ 6/1992, FZ 12/1996; red. oprava č. 37/1992 Sb. nad 12 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % průmyslové, 0 % kulturní
Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. FZ 4-5/1999 nad 6 měsíců 6/12 + služby ve prospěch spřízněného podniku 5 % při podílu min. 15 %, jinak 10 % 10 % 12 %
Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb. FZ 6/1998 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Stát Platnost od Vyhlášeno pod č. Související opatření, úlevy a sdělení Lhůta pro vznik stálé provozovny Stavby a montáže Lhůta pro vznik stálé provozovny Služby Max. sazba ve státě zdroje dividendy Max. sazba ve státě zdroje úroky Max. sazba ve státě zdroje licenční poplatky Poznámky

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE
    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR