NEWSLETTER ODEBÍRAT
PŘEHLED

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Aktuální přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Aktuální přehled smluv o zamezení dvojího zdanění vám umožní rychlou orientaci. Zjistíte, zdali je s příslušným státem smlouva uzavřena, od kdy je účinná, pod jakým číslem byla zveřejněna a jaké k ní byly vydány metodické pokyny. V tabulce můžete vyhledat také základní parametry mezinárodního dvojího zdanění, jako jsou časové testy pro vznik stálé provozovny a sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků. Nepřehlédněte případné důležité informace ve sloupci „poznámka“.
Upozorňujeme, že tato tabulka nemůže při řešení problémů mezinárodního zdanění nahradit důkladnou práci s textem smlouvy a konzultaci se specializovaným daňovým poradcem. Naše služby jsou vám k dispozici.

Upozornění k přehledu smluv o zamezení dvojího zdanění

Údaje přehledu smluv o zamezení dvojího zdanění jsou uspořádány tak, jak vyplývají přímo a pouze z jejich textu. Při sestavení přehledu nebyl zohledněn sporný názor Ministerstva financí, podle kterého v případě služeb může po šesti měsících vzniknout stálá provozovna bez pevného místa pro podnikání i podnikům, které do ČR přicházejí ze smluvních států, se kterými v čl. 5 smlouvy není pro tento případ sjednán žádný časový test.

V přehledu smluv jsou obsaženy standardní smlouvy o zamezení dvojího zdanění sjednané podle modelu OECD nebo OSN. Zahrnuty v přehledu nejsou:

  • smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací,
  • smlouvy v oblasti mezinárodní přepravy, které obsahují ujednání s daňovým přesahem,
  • smlouvy týkající se směrnic EU. Jde m.j. o smlouvy o zdaňování příjmů z úspor – např. s ostrovy Mann, Jersey a Guernsey (49/2008 Sb.m.s., 50/2008 Sb.m.s., 51/2008 Sb.m.s.)

Další mezinárodní smlouvy, upravující zvláštní daňový režim diplomatů, vojsk apod.

Stát Platnost od Vyhlášeno pod č. Související opatření,
úlevy a sdělení
Lhůta pro vznik
stálé provozovny
Stavby a montáže
Lhůta pro vznik
stálé provozovny
Služby
Max. sazba ve státě
– zdroje dividendy
Max. sazba ve státě
– zdroje úroky
Max. sazba ve státě zdroje
– licenční poplatky
Poznámky
Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb. FZ 12/1996 9/12 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
Andorra 31.10.2023 46/2023 S.m.s. 12 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 10 % 5 % – umělecké a vědecké
10 % – ostatní
Arménie 15. 7. 2009 86/2009 S. m.s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 5 % kulturní, 10 % prům.
Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. FZ 2/1996 nad 12 měsíců 6/12* a) V Austrálii nepřesáhne-li 5% hrub. div.,
jinak 15%.
b) V ČR 5% při pod. od 20%,  jinak 15%
10 % 10 % * Čas. test musí být naplněn
u stejného nebo souvisejícího projektu
Ázerbájdžán 16.6.2006 74/2006 Sb.m.s. FZ 1/2/2007 nad 9 měsíců 6/12 8 % 10 % 10 %
Bahrajn 10.4.2012 59/2012 Sb.m.n. nad 6 měsíců 6/12 5 % 10 % účinné od 1.1.2013
Barbados 6.6.2012 69/2012 Sb. nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 5 % kulturní,   10% průmyslové účinné od 1.1.2013
Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb. FZ 4/2001, FZ 9-10/2003,
FZ 6-7/2007, FZ 4/2015,
127/2003 Sb., Protokol 17/2015 Sb.
nad 12 měsíců 9/15 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 5 % prům. 0 % kulturní
Belize 14.9.2017 62/2017 Dohoda o výměně
informací v daňových záležitostech
FZ 8/2017
Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb. FZ 5/1998, FZ 11/1998,
red. oprava 74/1998 Sb.
Protokol 99/2011 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 5 % 5%
Bosna
a Hercegovina
12. 5. 2010 58/2010 Sb. nad 12 měsíců 6/12 5 % 10 %
Botswanská
republika
26.11.2020 49/2020 nad 6 měsíců 6/12 5 % 7,5 % 7,5 %
Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb. nad 6 měsíců x 15 % 15 %, příp. 10 % 15 %, 25 % ochr. známky dle dodat. protokolu,  jsou zdrojem
lic. popl. též technické služby
Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Cookovy
ostrovy
10.5.2016 34/2016 sb. Dohoda o výměně informací v daňových
záležitostech účinná od 1.1.2017
Čína 4.5.2011 65/2011 Sb.  FZ 5/2011 nad 12 měsíců  9 / 12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 7,5% 10 %
Dánsko 17.12.2012 14/2013 Sb.  FZ 3/2013 nad 12 měsíců 6/12 0 % při podílu min. 10 %, 0 % pokud
je skut.  vlastn. penzijní fond,
jinak 15 %
10 % Účinné od 1.1.2013
Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb. FZ 1/1996 6/12 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 15 % 15 %
Estonsko 26.5.1995 184/1995 Sb., red. opr. č. 17/2004
Sb.m.s., Sděl. MF 43646/2014
/15-1
FZ 12/2/1995
FZ 3/2014
nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Etiopie 30.5.2008 54/2008 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 % čl. 13 – zd. zisků z přev. akcií/podílů
dle sídla spol. spec. úprava
prod. zboží v čl. 7.
Filipíny 23.9.2003 132/2003 Sb.m.s. FZ 11/2004 nad 6 měsíců 6/12 10% při pod. min. 10%, jinak 15% 10 % 15 % kulturní, 10 % ostatní
Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. FZ 2/1998, FZ 1/2005 nad 12 měsíců 12/18 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 1 % fin. pronájem, 5 % užití
mov. věcí, 10% průmyslové,
0% kulturní
Francie 1.7.2005 79/2005 Sb.m.s. FZ 12/1/2005 FZ 11-12/2006 nad 12 měsíců 9/15 0 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 0 % kulturní, 5 % užití mov.věcí,
10 % průmyslové
Účinnost od 1.1.2006
Ghana 11.8.2020 38/2020 Sb.m.s. nad 9 měsíců 6/12 6 % 10 % 8 % (včetně plateb za služby) Účinnost od 1.1.2021
Gruzie 4.5.2007 40/2007 Sb.m.s. FZ 8-9/2007 FZ 3/2010 nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 8 % 0 %, kulturní, 5 % užití mov. věcí,
10% průmyslové
Hongkong 24.1.2012 49/2012 Sdělení č. 49/2012 Sb. nad 6 měsíců 6/12 5 % 10% Účinné od 1.1.2013
Chile 21.12.2016 5/2017 nad 183 dnů 183 dnů/12 měsíců 15 % 4 % ze zápůjček nebo úvěrů
od bank a poj., napojených
podniků uskutečňujících
finanční činnosti, jinak
15 % do 31.12.2018 a od
1.1.2019 jinak 10 %
5 % průmyslové, obchodní
či vědecké, 10 % ostatní
Účinné od 1.1.2017
Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s. FZ 6/2000, 3/2001
Protokol č. 82/2012 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 5 % 10 %
Indie 27.9.1999 301/1999 Sb. FZ 7-8/2000 nad 6 měsíců x 10 % 10 % 10%, vč. technických služeb
Indonésie 26.1.1996 67/1996 Sb. FZ 4-5/1999 FZ 4/2010 nad 6 měsíců 3/12 10 % při podílu min. 20 %, jinak 15 % 12,5 % 12,5 %
Írán 4.8.2016 47/2016 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 5 % 5 % 8 %
Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb. FZ 5/1998 FZ 4/2009 FZ 2/2012 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Itálie 26.6.1994 17/1985 Sb. FZ 4-5/1987, FZ 12/1997,
FZ 4-5/1999, FZ 1/1/2003,
FZ 6/2010
nad 12 měsíců x 15 % 5 %, 0 kulturní
Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. FZ 1/1995, FZ 4/1995 nad 12 měsíců 6/12* 5 % při podílu min. 15 %, jinak 15 % 10 % 5 % * Čas. test musí být naplněn
u stejného nebo souv. projektu
Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb. FZ 5/1980 FZ 3/2012 FZ 4/2014 nad 12 měsíců x 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %, 0 % kulturní specifická definice daňového
rezidenta – FO
JAR (Jihoafr.
republika)
3.12.1997 7/1998 Sb. FZ 3/1999 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Kanada 28.5.2002 83/2002 Sb.m.s. FZ 11-12/2002 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Katar 25.10.2022 45/2022 Sb. m.s. nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 10 % 10 %
Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s. FZ 4-5/2000, FZ 4/2009,
Protokol č. 43/2016 Sb.
nad 12 měsíců nad 12 měsíců* 10 % 10 % 10 % * čas. test musí být naplněn
u stejného nebo souv. projektu
Kolumbie 6.5.2015 39/2015 Sb. m. s.  FZ 5/2016 nad 6 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 % Účinné od 1.1.2016
Korejská
republika
(jižní)
3.3.1995 124/1995 Sb. FZ 10/1995 nad 9 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 10 % 10 %, 0% kulturní
Korejská LDR
(severní)
7.12.2005 3/2006 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Kosovo 24.7.2023 č. 38/2023 Sb. m. s. nad 12 měsíců nad 6 měsíců 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 1.1.2024
Kuvajt 3.3.2004 48/2004 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 dle zákonů státu zdroje příjmu 10 % 5%
Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb. m. s.  FZ 4/2010 nad 6 měsíců 6/12 0 % při podílu do 10 % drženého
alespoň 1 rok, jinak 5%
0 % x
Kyrgyzská
republika
30.11.2020 50/2020 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 15%, jinak 10 % 5 % 10 %
Libanon 24.1.2000 30/2000 Sb.m.s. nad 12 měsíců 9/12 5 % 5 %, 0 % kulturní
Lichtenštejnsko 22.12.2015 8/2016 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 0 % při podílu min. 10 % drženého
alespoň jeden rok, jinak 15 %
10 % Účinnost od 1.1.2016
Litva 8.8.1995 230/1995 Sb. FZ 12/2/1995, FZ 12/1997 nad 9 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb. FZ 9/1995, FZ 5/1996 nad 9 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Lucembursko 31.7.2014 51/2014 Sb. FZ 10-11/1993 nad 12 měsíců 6/12 0% při podílu min. 10% drženého
alespoň 1 rok, jinak 10%
10%
Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. FZ 1/1995 nad 12 měsíců 6/12* 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % * Časový test musí být naplněn
u stejného nebo souvisejícího projektu
Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb.m.s. FZ 9-10/2002 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 %
Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb. FZ 4-5/1999 nad 12 měsíců x 10 % 12 % 12 %, 10 % technické služby Tech. služby upraveny samostatně
v čl. 13
Malta 6.6.1997 164/1997 Sb. FZ 11/1997 nad 9 měsíců 6/12 5 % 5 % U výplaty dividend specifická úprava
Maroko 18.7.2006 83/2006 Sb.m.s. FZ 1/2007 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s. FU 2-3/2004, FU 8-9/2007 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Moldávie 26.4.2000 88/2000 Sb.m.s. Protokol 97/2005 nad 12 měsíců 3/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb. FZ 2/1999 nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. FZ 3-4/1984, 7-8/2004,
11/2004
nad 12 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 %
Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb. red. oprava 371/1999 Sb. nad 3 měsíce x 12,5 % při pod. min. 10 %, jinak 15 % 15 % 15 %
Nizozemí 5.11.1974 138/1974 Sb. FZ 5/1980, FZ 9/1997,
FZ 1/1998, FZ 7-8/1999,
prot. č. 112/1997 Sb.;
Prot. č. 58/2013 Sb.
nad 12 měsíců x 0 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % 5 %
Norsko 9.9.2005 121/2005 Sb.m.s. FZ 12/1/2005 nad 6 měsíců 6/12 0 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 0% kulturní, 5% užití movitých
věcí, 10% průmyslové
čl. 9 odst. 2 – nestandardní
dispozitivní úprava
Nový Zéland 29.8.2008 75/2008 Sb.m.s. nad 6 měsíců 6/12 15% 10% 10%
Pákistán 30.10.2015 58/2015 Sb. nad 6 měsíců 6/12 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10% 10%
Panama 25.2.2013 91/2013 Sb. m. s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 5 % u bank, 10 % ostatní 10 % Účinná od 1.1.2014
Polsko 11.6.2012 102/2012 Sb.  FZ 3/2013 nad 12 měsíců 6/12 5 % 5 % 10 %
Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb. FZ 3/1999 nad 12 měsíců x 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % 10 %
Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb.m.s. FZ 6-7/2007,
red. oprava 39/2007 Sb.m.s.
Protokol č. 100/2012 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 0 při podílu min. 10 %, jinak 10 % 5 %
Rumunsko 10.8.1994 180/1994 Sb. FZ 12-1/1994 nad 9 měsíců 9/12* 10 % 7 % 10 % * Časový test musí být naplněn
u stejného nebo souvisejícího projektu
Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb. FZ 12/1998, 1-2/1999
Protokol č. 56/2009 Sb.m.s
nad 12 měsíců  6/12 10 % 10 %
Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. FZ 11-12/1989 nad 9 měsíců x podle vnitrostátní úpravy 10 % 10 %, 0 % kulturní
San Marino 19.7.2022 27/2022 Sb. m.s. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10% 10 %
Saudská Arábie 1. 5. 2013 42/2013 Sb.  FZ 2/2014 nad 6 měsíců 6/12 5 % 10 % účinná od 1.1.2014
Singapur 21.8.1998 224/1998 Sb. FZ 1/2/1999
Protokol č. 64/2014 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 5 % 0 % kulturní
5% průmyslové
10% patenty, ochr. známky
Sýrie 12. 11. 2009 115/2009 Sb. m. s. nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 12 %
Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb. FZ 7-8/2003
FZ 3/2014
nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 10 % LP ze Sovenska o 1.5.2006 osvobozeny
dle směrnice Rady č. 2003/48/ES
Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb. FZ 10/1998 nad 12 měsíců 6/12 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
Spojené
arabské
emiráty
9.8.1997 276/1997 Sb. FZ 7-8/2004 Sdělení 122/2004
Sb. FZ 1-2-/2009
nad 12 měsíců 6/12 5 % 10 %
Srbsko
a Černá Hora
27.6.2005 88/2005 Sb.m.s. FZ 1-2/2009 FZ 10/1/2005,
Pokyn D-287, Protokol 26/2011,
Sdělení k pokynu č. D-287
(FZ 6/2017)
nad 12 měsíců 9/12 10 % 10 % 10 %, 5 % kulturní a vědecké Účinné od 1.1.2006
Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 FZ 5/1980 nad 183 dnů x 15 % 10 % 10 %, 0 % kulturní
Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. FZ 3/1982 nad 12 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 %, 0 kulturní mimo
filmy a televizní filmy
Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. FZ 1/1981, 2/1998 nad 12 měsíců x 0 při podílu min. 25 %, jinak 10 % 5 %, 0 kulturní
Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. red. opr. č. 5/1997 Sb.
Protokol č. 99/2013 Sb.
FZ 12/1996, FZ 4/2/2005 nad 12 měsíců x 15%; 0 % při podílu min. 10% vlastně-
ného min. 1 r.; 0% penz. fondy
10 % Spec. úprava lic. popl. dle závěrečného
protokolu a sdělení FZ 12/1996 – 5 %
Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 5 % 7 % 10 %
Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb. FZ 1/1998 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 5% kulturní,
10% průmyslové,
15% ostatní
Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. FZ 10/1995 nad 6 měsíců x 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 12 % 15% průmyslové,
5% kulturní + technické služby
Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s. FZ 4-5/2004 nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Turkmenistán 18.3.2016 23/2018 Sb.m.s. nad 12 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 % Účinná od 1.1.2019
Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb. FZ 3/2000, FZ 4-5/2000,
Protokol 12/2016 Sb. m. s.
nad 12 měsíců 3/12 do 31.12.2015,
od 1.1.2016 6/12
5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 5 % 10 %
USA 23.12.1993 32/1994 Sb. FZ 11/1994, FZ 3/1996;
red. oprava č. 370/1999 Sb.
nad 12 měsíců 9/12* 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % 10 % průmyslové, 0 % kulturní spec. úprava daň. rezidenta.
*Čas. test musí být naplněn
u stejného nebo souv. projektu
Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb.m.s. FZ 6/2001
Protokol č. 92/2012 Sb.
nad 12 měsíců 6/12 10 %
od 1.1.2013 5 % při podílu min. 25 %,
jinak 10 %
5 % 10 %
Velká Británie 20.12.1991 89/1992 Sb. FZ 6/1992, FZ 12/1996;
red. oprava č. 37/1992 Sb.
nad 12 měsíců x 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % 10 % průmyslové, 0 % kulturní
Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. FZ 4-5/1999 nad 6 měsíců 6/12 + služby
ve prospěch
spřízněného podniku
5 % při podílu min. 15 %, jinak 10 % 10 % 12 %
Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb. FZ 6/1998 nad 6 měsíců 6/12 10 % 10 % 10 %
Tažením myší prohlédnete obsah

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

    Jsem Acy, mohu Vám pomoci?