PŘEHLED

Soudní poplatky

Přehled soudních poplatků ve správním soudnictví

Poplatky dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Výběr obsahuje soudní poplatky uplatňované v soudním řízení správním, navazujícím na správu daní a poplatky související s obchodním rejstříkem.

Úkon výše poplatku (Kč)
žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 SŘS) 3.000,-
žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 SŘS) 2.000,-
žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 SŘS) 2.000,-
kasační stížnost 5.000,-
návrh na vydání předběžného opatření 1.000,-
první zápis akciové společnosti do OR 12.000,-
první zápis podnikatele do OR, s výjimkou akciové společnosti 6.000,-
změna nebo doplnění zápisu u podnikatele v OR 2.000,-
Jsem Acy, mohu Vám pomoci?