Aktuality

Při zpracování mezd nyní pozor na přechodná ustanovení daňového balíčku (č. 973)

04.01.2021

Vstoupili jsme do druhé poloviny prosince a stále není jasné, jakým způsobem budeme zdaňovat lednové mzdy. Legislativní proces novely zákona o daních z příjmů není ukončen, a to novela mimo jiné ruší superhrubou mzdu, zavádí dvě sazby daně a zvyšuje slevu na poplatníka.

Pro příjmy ze závislé činnosti zúčtované před 1. lednem 2021 a vyplácené do konce ledna 2021 (obvykle příjem ze závislé činnosti za prosinec 2020) se uplatní „staré“ znění zákona, tedy režim superhrubé mzdy – nižší sleva na poplatníka. Pro tyto příjmy (tj. zúčtované před 1. lednem 2021) ale vyplácené až po 31. 1. 2021, se uplatní „nové“ znění zákona (tj. bez režimu superhrubé mzdy, a s vyšší slevou na poplatníka). V praxi může taková situace nastat třeba z důvodu současné epidemiologické situace, když např. do 1. 1. 2021 zúčtované některé pobídkové složky mzdy roku 2020 budou vyplaceny až po 31. 1. 2021. Nová právní úprava může mít na zdanění zvýšených mezd pozitivní i negativní vliv v závislosti na celkové výši příjmu. Rozhodnutí o termínu výplat pohyblivých složek proto bude mít reálné dopady na čisté výplaty. Nelze přitom zapomínat na to, že takové rozhodnutí nesmí být motivováno převážně snahou získat daňovou výhodu.

Může se ale stát, že bude novela zveřejněna až v lednu, a tudíž vstoupí v účinnost až v únoru. Co nastane potom?

Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce r. 2021, skončených před účinností novely, se použije „staré“ znění zákona. „Nové“ znění se použije až na kalendářní měsíce roku 2021 skončené po účinnosti novely. Jinak řečeno, pokud bude novela zákona o daních z příjmů zveřejněna v lednu, pak lednové mzdy zdaníme „postaru“ a únorové již „ponovu“. Roční zúčtování za celý rok 2021 bude provedeno již podle „nového“ znění. To znamená, že pokud budou některé měsíce roku 2021 ještě zdaněny podle původních pravidel, pak budou v rámci ročního zúčtování (resp. v rámci daňového přiznání) tyto příjmy přepočteny podle nových pravidel.

Aplikaci novely zákona o daních z příjmů na výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti upravují přechodná ustanovení zákona, která zohledňují i různé možné okamžiky účinnosti této novely. Nejedná se tudíž o triviální záležitost.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?