Případová studie

Externí mzdové služby snížily náklady o 23 %

Outsourcing mezd

Výrobní společnost s 200 zaměstnanci měla dlouhá léta vlastní mzdovou účtárnu. Firma však musela opakovaně vynakládat nemalé peníze na upgrade software a školení zaměstnanců, aby udržela krok se změnami legislativy, opakovaně řešila personální změny.

Problém vyřešili outsourcingem mezd. Externí služba pokrývá všechny činnosti mzdové účetní bez výpadků kvůli dovoleným a nemocem a je velmi flexibilní, ať už firma roste nebo naopak redukuje počet zaměstnanců. Komunikace i nahrávání dokumentů probíhá online, všechny agendy od docházky přes cestovní náhrady zaměstnanců po přehled pracovních smluv (včetně nemocenských a exekucí) jsou ukládány na externí bezpečné úložiště a jsou dostupné 24/7.

Roční vyhodnocení změny ukázalo, že firma si zajistila stejnou úroveň služby a šetří nemalé prostředky. Úspora činí 23 %.

  • Nulové náklady na školení zaměstnanců
  • Nulové náklady na upgrade software nebo nákup hardware (úložiště)
  • Úspora za interní mzdovou účetní
  • Časová i finanční úspora při zpracování dokumentů (žádný transport papírových dokladů)

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

    Jsem Acy, mohu Vám pomoci?