Aktuality

Přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí lze podat do 1. 4. 2021, později lze i uhradit silniční daň (č. 981)

08.01.2021

Z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní PODÁNÍ přiznání k dani silniční za rok 2020 i k dani z nemovitých věcí na rok 2021, a to všem přiznání podávajícím daňovým subjektům. Podmínkou pro prominutí pokuty je podání těchto přiznání nejdéle dne 1. 4. 2021.

Silniční daň za rok 2020 lze bez sankcí UHRADIT místo do 1. 2. 2021 až do 1. 4. 2021. Ti, jejichž převažující část příjmů pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z činností, které byly zakázány či omezeny rozhodnutím vlády, mohou po oznámení této skutečnosti finančnímu úřadu uhradit daň až do 16. 8. 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí se tímto nemění.

Účelem prominutí je omezení osobních návštěv na finančních úřadech a vytvořit dostatečný časový prostor pro splnění daňových povinností. Úplné znění rozhodnutí o prominutí příslušenství (pokuty a úroku) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?