Aktuality

Proč založit svěřenský fond? (č. 1020)

09.06.2021

V posledních letech pomáháme klientům zakládat svěřenské fondy. Jde o zajímavý způsob, jak uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se možným budoucím problémům.  Nejčastější impulsy k založení svěřenského fondu plynou ze snahy ochránit majetek rodiny kvůli složitým osobním vztahům nebo rizikům podnikání.

Vítaná bývá možnost fakticky přeskočit při dědění majetku děti, které (zatím) neumějí hospodařit a přenést tak zodpovědnost za hospodaření o jednu generaci dál. Důležitým důvodem k rozhodnutí založit svěřenský fond je také ochrana před riziky při podnikání nebo před nečekaným úmrtím rozhodujícího vlastníka. Svěřenský fond umožňuje svobodně rozhodnout, jak bude s majetkem naloženo po smrti toho, kdo jej vybudoval.

Dědická daň sice nyní prakticky neexistuje, ale její návrat je jen věcí politického rozhodnutí, ke kterému mohou mít správci státních příjmů silné důvody. Majetek vložený ve svěřenském fondu se takovým turbulencím může vyhnout.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?