Aktuality

Prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů do 30. 6. 2021 (č. 1021)

14.06.2021

Ministerstvo financí rozhodlo o prodloužení prominutí DPH při dodání, pořízení z JČS a při dovozu vybraných zboží, zejména filtračních polomasek třídy alespoň FFP2, respirátorů i příslušenství k polomaskám a respirátorům, a to i na období od 4. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Plný text rozhodnutí byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 23/2021.

Původní rozhodnutí, která jsou tímto rozhodnutím částečně prodlužována, jsou uveřejněna ve Finančním zpravodaji 16/2021 (viz též náš e-servis 1006) a ve Finančním zpravodaji 18/2021  (viz též náš e-servis 1012 ).

Upozorňujeme na to, že pokud plátce uvede na daňový doklad daň na výstupu, která je rozhodnutím MF prominuta, je povinen tuto daň přiznat (uvést do daňového přiznání) a současně příjemce tohoto zboží si nemůže odpočet uplatnit. Chybně přiznanou daň však lze opravit postupem podle § 43 ZDHP.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?