Aktuality

Programy na podporu úspor energií (č. 1090)

16.11.2022

V souvislosti se zvyšováním cen energií vznikla pro podnikatele řada programů na podporu v boji proti tomuto zdražování. Nejedná se pouze o zastropování cen energií, ale rovněž o programy, jejichž cílem je snížení jejich samotné spotřeby. Za pozornost stojí zejména program „Úspory energie“, který je určen malým, středním i velkým podnikatelům v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Připraveny jsou také bezúročné úvěry Národní rozvojové banky. Tyto úvěry jsou poskytovány na projekty mající za cíl snížit spotřebu energií (např. zateplení budov, modernizace stávajících zařízení na výrobu energií, modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a areálů).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?