Aktuality

Prohlášení konkursu na majetek Sberbank (č. 1080)

26.09.2022

Dne 26.08.2022 vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým zjistil úpadek dlužníka Sberbank CZ v likvidaci („Sberbank“) a prohlásil na jeho majetek konkurs. Prohlášení konkursu má významný dopad na způsob vymáhání pohledávek věřitelů.

Věřitelé, jejichž pohledávky nevyplývají z účetnictví Sberbank, musí své pohledávky přihlásit u soudu do dvou měsíců ode dne prohlášení konkursu.

Pohledávky věřitelů, které vyplývají z účetnictví Sberbank, se ke dni prohlášení konkursu pokládají automaticky za přihlášené. Takto přihlášení věřitelé obdrží do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu od insolvenčního správce oznámení o prohlášení konkursu, včetně informací ohledně zjištěné výše jejich pohledávky. Pokud věřitel nesouhlasí s výší nebo charakterem pohledávky tak, jak jsou uvedeny v oznámení insolvenčního správce, může u insolvenčního správce uplatnit písemnou námitku. I těmto věřitelům však lze doporučit, aby svou pohledávku přihlásili, pokud od insolvenčního správce neobdrží oznámení o prohlášení konkursu ani s blížícím se koncem 60denní lhůty.

Všem věřitelům proto na začátek doporučujeme, aby si ověřili, zda jejich pohledávka skutečně vyplývá z účetnictví Sberbank. Tato informace je zveřejněna ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku v oddíle A, položka 56.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?