Aktuality

Prominutí daně z příjmů ze závislé činnosti z náhrady podle krizového zákona (č. 984)

13.01.2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 5/2021 je zveřejněno rozhodnutí o prominutí daně z příjmů ze závislé činnosti z vyplacených náhrad podle zákona o krizovém řízení za pracovní povinnost či pracovní výpomoc nařízenou podle krizového zákona.

Prominutí daně se týká příjmů (náhrad) za období po dobu všech nouzových stavů v souvislosti s COVID-19 (tj. minulých i případných budoucích). Nařízená pracovní povinnost a výpomoc dopadla na studenty konkrétních oborů středních a vysokých škol v oblasti zdravotní a sociální péče (resp. v souvisejících oblastech).

Částky, které již byly sraženy, budou vráceny plátcem standartními postupy podle zákona o daních z příjmů. Podrobný postup je uveden v odůvodnění rozhodnutí právě ve Finančním zpravodaji 5/2021. V případě podání daňového přiznání bude akceptováno i neuvedení tohoto příjmu do daňového přiznání.

Podle tiskové zprávy MPSV má být dotčeným studentům dodatečně vyplacena odměna ve stejné výši, jako kdyby se pojistné (sociální i zdravotní) neplatilo.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?