Aktuality

Prominutí DPH při pořízení ochranných prostředků dýchacích cest, testovacích či očkovacích látek ze zahraničí (č. 1012)

16.04.2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 18/2021 je zveřejněno nové prominutí DPH. Tímto rozhodnutím se promíjí DPH při pořízení zboží z jiných členských států a při dovozu ze třetích zemí u:

  • ochranných prostředků dýchacích cest s vyšší filtrační účinností, zejména filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a vyšší, a to za podmínky data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) do 3. 6. 2021 a
  • u očkovacích a testovacích látek na COVID-19, je-li DUZP do 31. 12. 2022.

Upozornění: předchozí prominutí DPH u těchto komodit se týká TUZEMSKÝCH dodání se stejným časovým horizontem (viz naše informace č. 1006 a Finanční zpravodaje č. 35/2020 a 16/2021). U tohoto rozhodnutí se jedná o rozšíření prominutí DPH při pořízení zboží z JČS či dovoz ze třetích zemí, nejedná se tak o prodloužení dřívějších rozhodnutí o prominutí DPH.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?