Aktuality

Prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu ve Finančním zpravodaji (č. 1036)

10.11.2021

Ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí DPH za dodání elektřiny nebo plynu. Jedná se o plošné prominutí daně pro všechny (tj. pro plátce i neplátce DPH), způsob použití plynu či elektřiny se nijak pro účely prominutí nerozlišuje.

Prominutí se vztahuje na veškerá dodání elektřiny nebo plynu, včetně přijatých úplat (záloh), u nichž povinnost přiznat daň či přijetí nastane v měsících listopad a prosinec roku 2021. Návod na praktickou aplikaci prominutí DPH (tj. např. v evidenci pro účely DPH, v daňovém přiznání k DPH či v kontrolním hlášení) zveřejnila Finanční správa ČR na webových stránkách.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?