Aktuality

Provozovatelé on-line platforem mají novou povinnost. Finanční správě musejí zasílat informace o prodejcích a jejich tržbách (č. 1096)

15.12.2022

V souvislosti s přijetím novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní mají provozovatelé on-line platforem a e-shopů novou oznamovací povinnost týkající se prodávajících, kteří na těchto platformách prodávají zboží nebo poskytují služby (tzv. DAC7). Oznamovací povinnost mají tyto subjekty od 1.1.2023. Lhůta pro podání prvního oznámení je do 31. 1. 2024 za oznamované období roku 2023.

Konkrétně budou tyto platformy povinně reportovat informace týkající se prodejců, kteří vykonávají vymezené činnosti. Jedná se jmenovitě o poskytnutí nemovité věci (např. krátkodobé ubytování nebo nájem), poskytování dopravních prostředků, osobních služeb nebo prodej zboží.

Více informací lze nalézt na webu Finanční správy.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?