Aktuality

Provozovatelé on-line platforem musejí do konce ledna zaslat Finanční správě informace o prodejcích a jejich tržbách (č.1151)

22.01.2024

V souvislosti s přijetím novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní mají provozovatelé on-line platforem a e-shopů od roku 2023 oznamovací povinnost týkající se prodávajících, kteří na těchto platformách prodávají zboží nebo poskytují služby (tzv. DAC7). Lhůta pro podání prvního oznámení je do 31. 1. 2024 za oznamované období roku 2023.

Konkrétně budou tyto platformy povinně reportovat informace týkající se prodejců, kteří vykonávají vymezené činnosti. Jedná se jmenovitě o poskytnutí nemovité věci (např. krátkodobé ubytování nebo nájem), poskytování dopravních prostředků, osobních služeb nebo prodej zboží.

Více informací lze nalézt na webu Finanční správy.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?