Aktuality

Rozhodnutí o pokračování prominutí úroku za pozdní platby DPH, prominutí zálohy na silniční daň a některých správních poplatků (č. 976)

04.01.2021

Ministerstvo financí s ohledem na současnou epidemiologickou situaci rozhodlo o pokračování přijatých podzimních „promíjecích“ opatření. Těm, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámí či dříve již oznámili správci daně, se promíjí nově záloha na silniční dani k 15. 4. 2021 a úrok z pozdní úhrady DPH za všechna zdaňovací období začínající zářím 2020 a končící březnem 2021 za podmínky, že DPH bude uhrazena do 16. 8. 2021. Podmínka úhrady do 16. 8. 2021 se tak týká i povinností, které měly být původně uhrazeny do 31. 12. 2020.

Dále pokračuje až do 16. 8. 2021 i dříve vyhlášené plošné prominutí správních poplatků. Prominuty jsou správní poplatky ke všem žádostem o prominutí úroků, o posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady daně na splátky a i k žádostem o potvrzení bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu. Dále jsou prominuty některé poplatky v celním řízení. Prominut je všem i úrok z posečkané částky vzniklý v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?