Aktuality

Sankce uvalené na Ruskou federaci (č. 1061)

08.04.2022

Evropská unie uplatňuje vůči Ruské federaci diplomatické a ekonomické sankce, které jsou ze známých důvodů stále tvrdší. Sankce omezují obchod v jednotlivých odvětvích nebo s určitými subjekty. Proto doporučujeme dodržet při obchodování s majetkem ležícím na území Ruské federace a s ruskými subjekty zvýšenou míru opatrnosti. V krajních případech hrozí zmaření celého kontraktu nebo uložení pokuty až ve výši 50.000.000,- Kč.

Před uzavřením smlouvy tedy doporučujeme, abyste:

• vždy zkontrolovali, zda na obchod nedopadají uložené sankce. K tomuto účelu Vám dobře poslouží tzv. EU Sanctions Map (dostupná zde). Mapa sankcí přináší ucelený přehled mezinárodních sankcí uvalených na jednotlivé země. Lze vyhledat také konkrétní osoby, na které jsou sankce uvaleny.

• do uzavíraných smluv, které sankcím dosud nepodléhají, zakomponovali doložky, které upraví právní následky vyplývající z případných nově uvalených sankcí či jiných závažných skutečností vyplývajících z válečného konfliktu na Ukrajině.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?