Školení

53. Jednohubky z obchodního a daňového práva

Tradiční třídenní seminář se bude konat ve dnech 19. – 21. 4. 2023 na zámku Hrubá Skála.

Program

Středa 19. dubna 2023

Vybrané oblasti majetku v judikatuře a výkladech
Lektor: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal,
daňový poradce, člen Prezidia Komory daňových poradců

Cílem semináře bude seznámit posluchače s aktuálními pravidly a výklady v oblasti dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Lektor se zaměří zejména na vymezení kategorie hmotného majetku, správné stanovení vstupní ceny, odpisování majetku, rozdíly mezi opravou a technickým zhodnocením, pravidla pro nehmotný majetek od 1.1.2021 a aktuální judikaturu.

 

Čtvrtek 20. dubna 2023

Změny v dani z příjmů a v účetnictví roku 2023
Lektor: Ing. Ivana Pilařová,
auditorka, daňová poradkyně se specializací na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, účetnictví podnikatelů, vazbu obchodního práva na účetnictví a daně, DPH

Lektorka seznámí posluchače s novinkami v daních z příjmů v roce 2023. Prostor bude věnován představení pokynu D-59, který od letošního roku nahradil dříve platný pokyn D-22. Rovněž se lektorka zaměří na aktuální interpretace Národní účetní rady s dopady do účetnictví a nevynechá ani časté problémy a chyby v účetní praxi.

 

Pátek 21. dubna 2023 v čase 9 – 15.00

DPH v roce 2023
Lektor: Ing. Michaela Strnadová,
daňová poradkyně, senior konzultant v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika

Seminář bude zaměřen na novinky v dani z přidané hodnoty v roce 2023. Lektorka se bude věnovat problematice změny v legislativě, novele zákona o dani z přidané hodnoty ve vazbě na nový stavební zákon od 1.7.2023. Seznámíme se s připravovanými změnami v DPH na úrovni Evropské unie a probereme problematiku vybrané judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu. Zmíníme také připravované informace Generálního finančního ředitelství a koordinační výbory

Cena semináře: jednodenní 2 873 Kč, dvoudenní 5 746 Kč, třídenní 7 980 Kč

Přihlášky posílejte do 14. 04. 2023

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje kurzovné, občerstvení a oběd. Cena nezahrnuje nocleh, snídani, večeři.
Platbu proveďte na účet číslo: 205067153/0300, variabilní symbol 202304. Na základě platby Vám bude vystaven a e-mailem zaslán daňový doklad.

Účast na školeních KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Své dotazy směřujte prosím na e-mail vzdelavani@kodap.cz nebo kontakujte Marii Pencovou na telefonním čísle 734 685 850.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?