Školení

54. Jednohubky z obchodního a daňového práva

Termín: 18. – 20. října 2023

Místo konání: Hotel reStart Jičín

Program

Středa 18. října 2023
v čase 9 – 16
Prezence probíhá od 8.30 hodin

Daňový proces v judikatuře správních soudů, novela zákoníku práce, zákon o ochraně oznamovatelů

Lektor: Mgr. David Hejzlar
advokát, jednatel společnosti KODAP legal s.r.o., specialista na finanční právo

Lektor: Mgr. Vít Havrda
advokát, specialista na pracovní právo, občanské a obchodní právo

Daňový proces v judikatuře správních soudů

V rámci semináře se budeme zabývat vybranými otázkami daňového řádu ve světle rozhodovací činnosti správních soudů. Pozornost zaměříme mj. na kauzu „Kemwater“ pocházející z dílny naší kanceláře, která má velmi důležité praktické dopady na aktuální postupy daňových orgánů v obdobných případech. Věnovat se budeme i dalším zajímavým rozsudkům Nejvyššího správního soudu, které se týkají správy daní, včetně judikatury k vedení daňové kontroly, k dokazování v oblasti daně z příjmů a DPH, k běhu prekluzivní lhůty či k uplatňování daňových úroků a sankcí.

Novela zákoníku práce
Předmětem přednášky bude představení změn, které by měla přinést připravovaná a rozsáhlá novela zákoníku práce, a jejich význam pro praxi. Budeme se zabývat zejména otázkami informování zaměstnanců, podmínek DPP a DPČ, práce na dálku (home-office) a doručování v pracovněprávních vztazích.

Základní osnova:

 • obsah písemné informace zaměstnance po novele
 • novinky u DPP/DPČ
  • pracovní doba
  • překážky v práci
  • dovolená
 • podmínky práce na dálku
 • doručování při vzniku a skončení pracovního poměru

Zákon o ochraně oznamovatelů:
Nedávno přijatý zákon přináší podnikatelům spoustu nových povinností. Na přednášce si tyto povinnosti představíme a probereme možnosti jejich implementace do chodu společnosti tak, aby nastavení vyhovovalo právním předpisům.

Základní osnova:

 • představení zákona
 • oznamovatel a oznámení
 • kdo je povinným subjektem
 • vnitřní oznamovací systém a postup při vyřizování oznámení
 • příslušná osoba a její povinnosti a odpovědnost
 • kontrola a přestupky

Čtvrtek 19. října 2023
v čase 9 – 16
Prezence probíhá od 8.30 hodin

Novela zákona o účetnictví, Novela zákona o daních z příjmů od      1. 1 .2024 (daňový balíček) a účetní dopady

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců, profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze, specialista na účetnictví a daně podnikatelských subjektů

Lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.
certifikovaný účetní, člen Národní účetní rady, specialista na IAS/IFRS

Proces přípravy nové účetní legislativy již probíhá delší dobu a měl by vyvrcholit účinností nového zákona o účetnictví k 1. lednu 2025. Práce zákonodárců a odborných skupin běží a je třeba být připraven. A to nejen na změnu určitých účetních pravidel, ale na změnu celé koncepce. Po 30 letech dojde ke změně zákona a k přepracování souvisejících vyhlášek, dojde ke změně, která zasáhne každou účetní jednotku.

Jaké budou ty nejvýznamnější změny?
Na co je třeba se včas připravit?
Seminář představí a upozorní na hlavní a stěžejní body nového zákona o účetnictví a směru nové účetní legislativy.

Druhou částí semináře bude představení předpokládaných novinek v oblasti daní z příjmů účinných od 1. ledna 2024. Jedná se zejména o změny vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku, konkrétně o úpravy osvobození příjmů fyzických osob (včetně tzv. zaměstnaneckých benefitů), změny ve „zdaňování“ odměn z dohod o provedení práce, parametrické úpravy u osob samostatně výdělečně činných, změny v oblasti odpisování majetku atp.

Pátek 20. října 2023
v čase 9 – 15.00
Prezence probíhá od 8.30 hodin

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů, vč. INCOTERMS 2020

Lektor: Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu

 • Dodací doložky INCOTERMS 2020:
  – výklad jednotlivých dodacích doložek
  – některé důsledky použitých dodacích doložek pro sjednávání přepravních smluv s dopravci.
 • Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
  – dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
  – dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
  – dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady
  – dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH  místo zdanitelného plnění, daňové doklady
  – pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
  – dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
  – konsignační sklady.
 • Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se
  zbožím
  – uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží.

Cena semináře: jednodenní 3.010,- s DPH, dvoudenní 6.034,- s DPH, třídenní 8.380,- s DPH

Přihlášky je možno posílat do 1. 10 .2023.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje kurzovné, občerstvení a oběd. Cena nezahrnuje nocleh, snídani, večeři.
Platbu proveďte na účet číslo: 205067153/0300, variabilní symbol 202310. Na základě platby Vám bude vystaven a e-mailem zaslán daňový doklad.

Účast na školeních KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Své dotazy směřujte prosím na e-mail vzdelavani@kodap.cz nebo kontakujte Marii Pencovou na telefonním čísle 734 685 850.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?