Školení

56. Jednohubky z daňového a obchodního práva – PŘIPRAVUJEME

Termín: 16. – 18. října 2024

Místo konání: Hotel reStart Jičín

Program

Středa 16. října 2024
v čase 9 – 16
Prezence probíhá od 8.30 hodin

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph. D.
advokátka, specialistka na daňové řízení a správní právo

 

Čtvrtek 17. října 2024
v čase 9 – 16
Prezence probíhá od 8.30 hodin

Ing. Matěj Nešleha
daňový poradce se specializací na daň z příjmů fyzických a právnických osob
Ing. Jan Kašpar
daňový poradce, specialista na daň z příjmů a DPH

Pátek 18. října 2024
v čase 9 – 15.00/15.30
Prezence probíhá od 8.30 hodin

Mg. Milan Tomíček, Ph.D.
daňový poradce, specialista na DPH u intrakomunitárních transakcí

 

Cena semináře:
1 den
2 dny
3 dny 

Přihlášky je možno posílat do: 7.10.2024

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje kurzovné, materiály, občerstvení, oběd. Cena nezahrnuje nocleh, snídani, večeři.

Platbu proveďte na účet číslo: 205067153/0300, variabilní symbol 202410. Na základě platby Vám bude vystaven a e-mailem zaslán daňový doklad.

Účast na školeních KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.
Velmi rádi vám na vyžádání vystavíme certifikát o absolvování.

Své dotazy směřujte prosím na e-mail vzdelavani@kodap.cz nebo kontaktujte Marii Pencovou na telefonním čísle 734 685 850.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?