Školení

Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob

Termín: 8. prosince 2022

Místo konání: Pytloun Grand Hotel****Imperial
(1. máje 97/25, Liberec)

Lektor: Ing. Vlastimil Bachor
(špičkový odborník na daň z příjmů právnických osob s praxí v legislativě přímých daní MF ČR)

Program:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 11.00 první část semináře
11.00 – 11.30 přestávka s občerstvením
11.30 – 13.30 druhá část semináře

 

Hlavní témata semináře:

Informace o aktuálním stavu legislativy v roce 2022

  • daňová opatření na podporu Ukrajiny v roce 2022
  • daňová podpora nízkoemisních služebních vozidel využívaných i pro soukromé účely od 1.7. 2022
  • prodloužení režimu mimořádných odpisů /platí pro 1. a 2. odpisovou skupinu.

Připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob

  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • peněžní příspěvek na stravování
  • trvalé a přechodné úpravy v oblasti majetku.

Novelizace Pokynu D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP.

Aktuálně

  • k daňovému režimu pohledávek, neuhrazených dluhů a majetku – na co nezapomenout
  • co nového v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Prostor pro dotazy.

Cena: 2.450 Kč s DPH
Cena zahrnuje podkladový materiál a 1 coffee break.
kód: 99221208


Dotazy pro lektora, prosíme, zasílejte na adresu vzdelavani@kodap.cz alespoň týden před konáním semináře.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?