Školení

Aktuality a novela zákona o DPH od 1.1.2024 – KAPACITA NAPLNĚNA

Termín: 13. prosince 2023

Místo konání: Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš

Spoluautor zákona o DPH, dlouholetý lektor.

Program:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 10.45 první část semináře
10.45 – 11.15 přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 druhá část semináře

Kód: 99231213
Cena 2.450 Kč s DPH zahrnuje podkladový materiál a 1 coffee break.

Na co se můžete těšit?

  • Změny zákona o DPH, daňový balíček
  • Aktuální informace

  Změny provedené v roce 2023 – informace GFŘ a KV KDP – nájem hrobového místa, třídění odpadu pro EKO-KOM,

  • Úpravy zákona o DPH provedené
  • stavebním zákonem,
  • zákonem o sociálních službách,
  • energetickým zákonem,
  • insolvenčním zákonem,
  • novela zákona o DPH o přeshraničních platbách.

  Daňový balíček

  Omezení odpočtu daně při nákupu a technickém zhodnocení osobního automobilu v r. 2024, snížení odpočtu daně – výpočty.

  Přechodné ustanovení – možnost uplatnit odpočet daně při nákupu osobního automobilu bez limitu.

  Definice vybraného osobního automobilu.

  Změny sazeb daně – dopady zavedení jedné snížené sazby daně – snížení sazby daně z 15 % na 12 % u stavebních prací, vyúčtování záloh,

  • služby – ubytovací služby, stravovací služby,
  • potraviny, nápoje…
  • osvobození od daně při dodání knih a poskytnutí obdobné služby,
  • přesuny plnění do základní sazby daně – palivové dřevo, řezané květiny, likvidace komunálního odpadu, kadeřnické služby…,
  • přesuny plnění do snížené sazby daně – hromadná doprava osob.

  Vyúčtování tepla, vodného a stočného za r. 2023 – doplatky, vratky.

  Povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách – banky, finanční instituce…

  Dotazy a odpovědi

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?