Školení

DPH V ROCE 2023

Termín: 14. února 2023

Místo konání: Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš

Spoluautor zákona o DPH, dlouholetý lektor.

Program:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 10.45 první část semináře
10.45 – 11.15 přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 druhá část semináře

Kód: 99230214
Cena zahrnuje podkladový materiál a 1 coffee break.

Na co se můžete těšit?

 • Novinky od 1.1.2023 – obrat DPH, zpětná registrace plátce, změny v kontrolním hlášení
 • Základ daně – vedlejší výdaje, zaokrouhlování, přefakturace
 • Oprava základu daně – reklamace, slevy, bonusy, skonta
 • Opravy výše daně a ostatních chyb na daňových dokladech, uplatnění nároku na odpočet
 • Nájemní vztahy, vyúčtování energií a služeb za rok 2022 – nejčastější chyby
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, nejčastější problémy
 • Dodání zboží do jiného členského státu – prokazování plnění
 • Uplatňování odpočtu daně u „samovyměření“, uvádění v kontrolním hlášení
 • Režim přenesení daňové povinnosti, stavební práce, povinnost přiznat daň
 • Nesprávné uvedení DPH za jiné zdaňovací období
 • Zásady při prověřování dodavatele
 • Dotazy z praxe a diskuse

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?