Školení

DPH – Intrakomunitární plnění – změna termínu a místa

Termín: 23. dubna 2024

Místo konání: Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš

Spoluautor zákona o DPH, dlouholetý lektor.

Program:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 10.45 první část semináře
10.45 – 11.15 přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 druhá část semináře

Kód: 99240423


Cena 2.550 Kč s DPH zahrnuje podkladový materiál a 1 coffee break.

Na co se můžete těšit?

  • Základní pojmy, Přemístění obchodního majetku (§ 4)
  • Registrace identifikované osoby (§ 6g – 6l)
  • Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7)
  • Místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8)
  • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9, povinnost přiznat daň u přeshraničních služeb (§ 24 a 24a), nárok na odpočet daně (§ 73), uvádění v DP a KH
  • Stanovení místa plnění v ostatních případech – služby vztahující se k nemovité věci, přeprava zboží, práce na movité věci a další (§ 10, 10i)
  • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11)
  • Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
  • Třístranný obchod (§ 17)
  • Prodej zboží v režimu skladu (§ 18)
  • Dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy – nařízení Rady 282/2011, souhrnné hlášení (§ 102), daňový doklad
  • Dovoz zboží, daňové doklady, stanovení základu daně (§ 20, 23, 38)
  • Vývoz zboží, daňové doklady (§ 66)
  • Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží (§ 69)
  • Dovoz zboží osvobozený od daně (§ 71, 71g)
  • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73)
  • Zvláštní režim jednoho správního místa (§ 110k – 110zu)
  • Evidence přeshraničních plateb (§ 110 zza – 110 zzj)

  Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?