Školení

51. Jednohubky z obchodního a daňového práva

51. Jednohubky z obchodního a daňového práva

Tradiční třídenní seminář se bude konat ve dnech 27. – 29. 04. 2022 na zámku Hrubá Skála.

Program

Středa 27. 04. 2022

Digitalizace daní a účetnictví

Lektor: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, člen Prezídia a vedoucí Sekce pro informační technologie Komory daňových poradců, člen sekce pro daně a pojištění Svazu průmyslu

 • nová digitální legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna
 • právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?
 • změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BandID ad.
 • jak zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?
 • druhy elektronických podpisů a jejich použití
 • umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?
 • elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet
 • portály MOJE daně, ePortál ČSSZ, justice.cz a další
 • digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
 • ukládání elektronických písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti
 • jak elektronicky komunikovat – e-mail, ISDS, judikatura
 • novinky v datových schránkách 2022 a 2023
 • postup při digitalizaci účetnictví a příklad účetní směrnice
 • rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat
 • otázky, diskuse, praktické tipy

Čtvrtek 28. 04. 2022

Aktuality daně z příjmů v roce 2022 – výhled změn na příští roky

Lektor: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, člen Prezidia Komory daňových poradců

 • aktuální novely daňových a souvisejících předpisů v roce 2021 a 2022 – výhled připravovaných změn
 • daňová ztráta, aktuální výklady, judikatura, a to i ve vztahu k problematice prekluzivní lhůty
 • daňový balíček, aktuální výklady včetně otázky zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně
 • vybraná aktuální daňová a související judikatura a aktuální výklady daňové správy
  Pátek 29. 04. 2022

Uplatňování DPH v roce 2022

Lektor: Ing. Václav Benda, specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • vymezení základních pojmů, se zaměřením na nové pojmy související s elektronickým obchodováním
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku
 • uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
 • sazby daně v roce 2022
 • prominutí daně u elektřiny a plynu
 • osvobození od daně při dovozu zboží
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, včetně zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a dovozního režimu
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS)
 • změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022
 • aktuální problémy při správě DPH v tuzemsku
 • osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí a dopady na odpočet daně

 

Cena semináře: jednodenní 2 840 Kč, dvoudenní 5 681 Kč, třídenní 7 890 Kč

Přihlášky posílejte do 22. 04. 2022

Ceny jsou včetně DPH.
Platbu proveďte na účet číslo: 205067153/0300, variabilní symbol 202204. Na základě platby Vám bude vystaven a emailem zaslán daňový doklad.

Účast na školeních KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?