Školení

50. Jednohubky z obchodního a daňového práva

Obchodní a daňové právo

Tradiční třídenní seminář se bude konat ve dnech 13. – 15. 10. 2021 na zámku Hrubá Skála.

 

Program

Středa 13. 10. 2021

Změny vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po novele ZOK – účetní a daňové souvislosti

Seminář bude zaměřen především na následující témata:

 • zvyšování základního kapitálu dalšími vklady společníků
 • příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů)
 • vymezení nabývací ceny podílu a její zvýšení při dalších vkladech
 • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů – nové bilanční testy dle novely zákona o obchodních korporacích
 • zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce
 • daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emistního ážia
 • daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou
 • zálohy na podíl na zisku a jejich zúčtování – nová úprava v rámci novely zákona o obchodních korporacích

Odpolední a večerní program pro vás opět připraví tým KODAP.

Lektor: Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D., partner společnosti TPA Group, daňová poradkyně a auditorka, působí jako docentka na VŠE v Praze

Čtvrtek 14. 10. 2021

Aktuality a vybrané otázky v daních z příjmů a souvisejících předpisech

Přednáška bude zaměřena zejména na následující okruhy:

 • vybrané otázky účetnictví s dopadem na daň z příjmů
 • vybrané příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob
 • aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
 • příjmy ze samostatné činnosti
 • nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů
 • osvobozené příjmy u právnických osob
 • uplatnění sponzorských darů v letech 2021 a 2022
 • příjmy plynoucí do zahraničí
 • komplikace při stanovení základu daně § 23 ZDP
 • vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • aktuální vývoj v oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku správa daní z příjmů
 • zákon o rezervách a pohledávky

Odpolední a večerní program pro vás opět připraví tým KODAP. Prozdradíme, že tentokráte se můžete těšit na originální koncert kapely Romba (dříve Czardashians), která folkovými rytmy čardáše, tanga, židovského i balkánského folklóru zajisté zpříjemní večerní chvilky.

Lektor: Ing. Otakar Machala, daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR

 

Pátek 15. 10. 2021

Novinky v DPH 2021/2022

Lektorka provede účastníky následující problematikou:

 • vývoj legislativy v roce 2021
 • změny ve zdaňování nájmů a jejich důsledky
 • e-commerce novela a její dopady do praxe – prodej zboží na dálku, změny v dovozech zboží malé hodnoty, elektronické platformy, režim jednoho správního místa
 • výhled na rok 2022
 • aktuální judikatura Soudního dvora EU, informace GFŘ, koordinační výbory

Lektor: Ing. Michaela Strnadová, daňová poradkyně

O SEMINÁŘI

Cena semináře: jednodenní 2 676 Kč, dvoudenní 5 352 Kč, třídenní 7 433 Kč

Přihlášky posílejte do 5. 10. 2021

Ceny jsou včetně DPH.
Platbu proveďte na účet číslo: 205067153/0300, variabilní symbol 202110. Na základě platby Vám bude vystaven a emailem zaslán daňový doklad.

Účast na školeních KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?